´´අර්හත්වූ ශ්‍රමණ ගෞතම තෙම සිංහනාද කෙරෙයි. පිරිස් මැද නාද කෙරෙයි. විශාරදව නාද කෙරෙයි. ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් අතින් පණ්ඩිත දිව්‍ය මනුෂ්‍යයෝ ප්‍රශ්න අසත්. ඔවුන් විසින් ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ විසඳීම කෙරෙයි.ප්‍රශ්න විසඳීමෙන් සිත් ගැනීම කෙරෙයි .ඔහුගේ වචන ඇසිය යුතුයයි හඟිත්, අසාද පහදිත්, පැහැදුනු ආකාරයක් නොකෙරෙත්, පැහැදුනු ආකාරයක් කෙරෙත්. දෙසූ ධර්මය සේ පිළිපදිත්, දෙසූ ධර්මය සේපිළිපදින්නාහු ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ගේ හිත් ගනිත්යයි´´ කාශ්‍යපය, මෙසේ කියයුත්තෝ වන්නාහුය. අචෙල කාශ්‍යප තෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙහි මහණකම ලැබුයේමය. ආයුෂ්මත් කාශ්‍යප තෙම රහතන් වහන්සේලාට ඇතුලත් කෙනෙක්ම වූයේය.
අටවෙනිවූ කස්සප සීහනාද සූත්‍රය 


"මහණෙනි, අධර්මයට නිග්‍රහ කරව, අධර්මයට එරෙහිව ධර්ම යුද්ධයක් කරව!" අංගුත්තර නිකාය, කින්දිට්ටික සුත්‍රය තුල එදා තථාගතයන් වහන්සේ සඳහන් කල ධර්ම යුද්ධය මේතාක් කිසිවකුට සිදු කල නොහැකි විය. ඒ ඊට සුදුසු අවබෝධයකින් සහ ඥානයකින් පරිපුර්ණ වූ මහා පුරුෂයෙක් පහල නොවුණු බැවිනි. බොහෝ දෙනා කලේ කටින් බතල සිටුවමින්, නැති බලයක් මවා පෙන්වමින් මිනිසුන් ඉදිරියේ රඟපෑමය. එහෙත් ඒ රඟපෑම් සියල්ල අහවර වන කාලය එළැඹ ඇත. මන්ද අභීත සිරි සමන්තභද්‍ර හිමියන් මේ වන විටත් ධර්ම යුද්ධය ආරම්භ කල හමාරය.  www.youtube.com/sashramaya
0 comments:

Post a Comment

About this blog

Powered by Blogger.